Halaman

Selasa, 14 Mei 2019

GAWE TEMBANG MACAPAT

materi : Gawe tembang macapat
               saudurunge gawe tembang maca pat kudu ngerti luwih disik paugerane  yaiku :

              1. guru gatra yaiku guru gatra akehe garis / baris
              2. guru wilangan yaiku akehe wanda /kecap saben sagatra
              3. guru lagu  yaiku dongdinge swara ing pungkasane gatra

Tuladhane
                             ASMARADANA
                AJA TURU SORE KAKI
                ANA DEWA NGANGKLANG JAGAT
                NYANGKING BOKOR KENCANANE
                ISINE DUNGA TETULAH
                SANDHANG KALAWAN PANGAN
                YAIKU BAGIANIPUN
                WONG MELEK SABAR NARIMA


1. Guru gatra : sagatra ( 1 gatra )
2. Guru lagu  : i, a, e, a, a, u, a
3. guru wilangan : 8, 8, 8, 8, 7, 8. 8tugas.

gatekna tembang ing dhuwur banjur gawea tuladha tembang asmaradhana.Senin, 13 Mei 2019

Cerita Pendek Bahasa Jawa: Kucing Sing Pinter Ngalembana

Suwijining ndina ana Kucing sing alus, kinclong, lan putih mulus wulune mlaku-mlaku ning pawon. Dheweke weruh ana anak thekek lagi nggondol daging empal mbuh seka ngendi. Kucing dadi kepengin melu mangan, terus golek cara supaya bisa ngrebut daging empal kuwi. Kanthi modal wulune sing mranani, lan kaprigelan olah-kata kang mendhemi, Kucing rumangsa isa ngrebut empal saka anak thekek sing miturut pengamatane isih mentah, kurang pengalaman.

"Hai Thekek, awakmu iku kethok pengkuh, rosa banget, lan kulitmu kandel ora tipis kaya kulit cecak. Apa tho rahasiane?

Thekek bungah banget dialembana dening Kucing kang elok rupane. Nanging dheweke meneng wae amarga sumelang menawa mangsuli pitakone Kucing, empale bakalan tiba ning njobin.

Kucing ora kurang akal, banjur takon meneh

"Hai Thekek, kowe iso ora ngajari aku mlaku ning tembok. Kok ya ampuh tenan kowe ki iso mlaku ning tembok, sing ngajari sapa tho?

Thekek meneng wae, sakjane dheweke pingin ngejawab menawa isa mlaku ning tembok kuwi ora ana sing ngajari. Dheweke kuwi pinter banget, dadi isa mlaku dhewe rasah diajari sapa-sapa.

Kucing nyoba ngalembana meneh marang si anak Thekek.

"Hai Thekek, suaramu kuwi tak akoni  pancen merdu tenan. Mbok kowe nyanyi sak lagu wae ben tambah kasengsem athiku marang sliramu"

Anak Thekek ora iso ngampet meneh, kepingin eksis. Dheweke mbukak cangkeme arep nyanyi. Mesthi wae empale tiba ning njobin. Untunge ana Mbokne Thekek sing nyaut empal sing tiba mau, banjur ngajak anak Thekek lunga ngedohi Kucing kang rupane mranani kuwi. 

Mbokne rumangsa dheweke kurang anggone ngajari anake supaya ora gampang klenthir nalika dialembana dening sosok kang pasuryane mranani ati (Undil - 2012).
1. Sebutno unsur - unsur intrinsik cerita cekak ing dukur ?
2. ceritakno maneh gawe basamu dewe ?